Våre kunder

Når bør du kontakte oss?

    • Dersom du i nærmeste fremtid planlegger gjennom media å søke etter potensielle pasienter til en studie
    • Dersom du for tiden annonserer etter testpersoner
    • Dersom du ønsker å avlaste dine medarbeidere
    • Dersom du ønsker å informere dine medarbeidere om mulighetene som vårt Call Center gir

Vi tilbyr våre tjenester til legemiddelfirma og Clinical Research Organisations i hele Europa