Call Center – Forretningsidé

Den viktigste årsaken til at Elin Holst-Larsen grunnla firmaet ProToCall er bygget på hennes tidligere arbeidserfaringer. I seks år arbeidet hun med klinisk forskning og opplevde stadig at det var vanskelig å rekruttere pasienter til kliniske studier.

Stadig oftere benyttet man annonser i media til dette formålet og etterhvert oppstod spørsmålet om hvem som skulle besvare og bearbeide henvendelsene fra publikum.

Denne oppgaven har nå ProToCall center overtatt. Siden det i Norge pr. i dag ennå ikke finnes tilsvarende Call Center, ønsker nå Elin Holst-Larsen med sin kunnskap og gjennom kompetente medarbeidere å innta det norske markedet. ProToCall har vært på markedet siden april 2001.