Personal Management

 • Vi stiller vårt eget personale i hele Norge til disposisjon for deres kliniske studie, over et lengre eller kortere tidsrom.
   

 • Vi formidler pliktoppfyllende både fulltids- og deltidsmedarbeidere, som medarbeider og støtte til deres kliniske studier. Som f.eks
   

 • Project Manager

 • Senior Clinical Research Associate

 • Clinical Research Associate

 • Clinical Trials Assistant

 • SAS Programmer

 • Medical Writer

 • Study Nurse